index.jpg (19817 bytes)

[F4 Project]
2008-2009
International Schools CyberFair 2009
Honorable Mention
Wong Wing Lam (4A)
Yeung Yin Ting (4A)
PTU Reading Scheme Webpage Competition

Champion
Chow Chi Kai (4B)
Ho Yui Cheung (4B)
Ng Chun Yu (4A)
Wong Kai Sun (4B)
Wong Kin Yi (4B)
2007-2008
Endangered Species Protection Logo Design Competition 2007
Merit
Lo Nga Kwan (4A)
2006-2007
Cancer Crusade Angels Service Society webpage design competition
2nd Runner up
Man Kwun Cheung  (4B)
Mok Ting Fung  (4B)
Wan Pak Hang Gavin  (4B)
Wong Hin Yan  (4B)
Wong Pak Kin  (4B)
Yu Cyruss Kin Ming  (4B)
Fire Prevention Webpage Design Competition

1st Runner up
Chung Wai Yin (4B)

2nd Runner up
Lo Yuen Yan (4A)

Merit
Chan Pui Yung (4B)
Shum Hok Ming (4C)
2005-2006
Merit Award in WebPage Design Competition
Merit
Tewanothai Tommy (4A)
Lam Shuk Chong (4A)
Wong Chun Lai (4A)
Mental Health Association WebPage Design Competition
2nd Runner-up
Lo Yun Lam (4A)
Tam Ka Fai (4A)
Kwok Ka Ki (4A)
Wong Rowena (4A)

Merit
Kwong Kwan Hung (4C)
Chiang Wing Ki (4C)
Wong Hang (4C)
Wu Cheuk Sum (4C)

Merit
Lau Tze Kei (4C)
Yau Chun Hei (4C)
Lee Kit Man Stephanie (4C)
Au Chak Lam (4A)
2004-2005
《網絡發展與青年成長》國際計劃─網頁設計比賽
1st Runner up
Chan Siu Man (Art)
Leung Ka Man (Art)
Pang Wai Ling (Art)
Lit Lai Ling (Art)
Ng Lai Mei (Art)
Ma Sin Ying   (Art)
2003-2004
電腦科教材創作比賽
優異獎
龍炡輝、張詠邦 中四

優異獎
鄧欣、馮芷妍、余穎般 中四

優異獎
鄧以因 中四

優異獎
陳靜雯、胡芷穎 中四
IT先鋒學校大獎
瑪利諾神父教會學校